top of page

Fortrolighedspolitik

 

 

Q-Organic ApS’ privatlivspolitik er blevet opdateret for at overholde EU’s nye generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), der træder i kraft den 25. maj 2018.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de data, der er nødvendige for at opfylde det tilsigtede formål. Al behandling af personoplysninger hos Q-Organic ApS sker i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslov.

 

Formål og brug af personlige oplysninger

Formålet med at registrere dine personoplysninger er at sikre et effektivt og veldokumenteret salg.

Vi kan også bruge dine personlige data:

  • At yde kundesupport til salg

  • For at give dig besked om ændringer af vores produkter/service

  • at kontakte dig med nyhedsbreve, markedsførings- eller salgsfremmende materialer/begivenheder, generelle informationsmails, særlige tilbud

  • Til undersøgelser

Du kan fravælge at modtage nogen af eller alle disse meddelelser fra os ved at følge afmeldingslinket eller instruktionerne i enhver e-mail, vi sender.

 

Verifikation af personlige data

Vi verificerer, at dine persondata er korrekte, og vi sørger for løbende at opdatere dine persondata. Hvis du har ændringer, ændrer vi disse hurtigst muligt efter din henvendelse.

 

Opbevaring og opbevaring

Q-Organic ApS opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik. Vi vil beholde og bruge dine personlige data i det omfang, det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser (for eksempel hvis vi er forpligtet til at opbevare dine data for at overholde gældende love), løse tvister og håndhæve vores juridiske aftaler og politikker.

Konkrete vareregistreringer/betalingstransaktioner med tilhørende stamdata opbevares i 5 år, jf. pkt. kravene i bogføringsloven.

Mailkorrespondance bevares, hvis du ikke specifikt anmoder Q-Organic ApS om at slette denne, hvilket du til enhver tid kan have ret til.

 

Q-Organic ApS kan behandle dine personoplysninger pga

  • Det har du givet os tilladelse til

  • Til indgåelse af en kontrakt

  • Behandlingen er i vores legitime interesser, og den er ikke tilsidesat af dine rettigheder

  • Til betalingsbehandlingsformål

  • For at overholde loven

 

Adgang til personlige data

Du har til enhver tid ret til at få adgang til oplysninger om, hvilke data vi har registreret og behandlet om dig og til at få disse i elektronisk format. Hvis det er din opfattelse, at de personoplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte eller unøjagtige, kan du anmode Q-Organic ApS om at ændre eller slette dem. Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på, og du kan til enhver tid begrænse vores brug af disse eller trække dit samtykke tilbage. Dette kan dog gøre det umuligt at opnå ovenstående formål. Du kan gøre brug af disse rettigheder ved at kontakte os.

 

Videregivelse og overførsel af personoplysninger

Vi videregiver og overlader dine personoplysninger til myndighederne, hvis vi er juridisk forpligtet til at gøre det.

Under visse omstændigheder kan Q-Organic ApS være forpligtet til at videregive dine personlige   data, hvis det er påkrævet ved lov eller som svar på gyldige anmodninger fra offentlige myndigheder (f.eks. en domstol eller en offentlig myndighed).

 

Betalinger

Vi kan levere betalte produkter og/eller tjenester.

I så fald bruger vi tredjepartstjenester til betalingsbehandling (f.eks. betalingsbehandlere).

Vi gemmer eller indsamler ikke dine betalingskortoplysninger. Disse oplysninger leveres direkte til vores tredjeparts betalingsbehandlere, hvis brug af dine personlige oplysninger er underlagt deres privatlivspolitik.

 

 

Ved ikke at reagere på denne erklæring antager vi, at du er enig i og accepterer ovenstående. Som nævnt ovenfor har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

 

Q-Organic ApS

Fabriksvej 1, 5260 Odense S

info@q-organic.dk

VAT: 37100072

bottom of page